•          

Hiyerarşik Menü

Amasya

Şehzadeler Şehri Amasya Hakkında

7.500 yıllık bilinen tarihi ile Amasya, Anadolu'da örnek bir Türk şehridir. Tarihi yapıları, kültür birikimi ve günümüze kadar ulaşan muhteşem sanat unsurları ile her dönemden eserler bulabileceğiniz bu şirin kent, aynı zamanda edebi ve folklorik değerleri ile de özgün bir yapı oluşturur.

Yeşilırmak'ın cömert suları, bereketli ovaları daha da verimli kılarken, aynı zamanda bir kültür ortamı da oluşturur. Irmak boyunca uzayıp giden hayatlar ve sosyal yapılar, bu çerçevede oluşan birikim yüzyılların sermayesi olarak Amasya'da bir hazineye dönüşür. Musikiden mimariye, sanat ve bilimden yemek ve yaşam kültürüne kadar hayatın her alanında bu birikimin izlerini görmek mümkündür.

Asırlarca tarihin en büyük sultanlarına okul olmuş bu şehzadeler diyarı, Türk tarihinin her döneminde önemli bir sığınak ve durak olma özelliğini de muhafaza etmiştir. Halen ayakta olan sayısız sanat ve kültür yapıları ile Amasya, günümüzde de önemli bir tahir, kültür ve turizm merkezidir.

Plaka Kodu  05
Telefon Kodu  358
Nüfusu 326.351 kişi
İlçeleri Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova
Komşu İlleri Doğusunda Tokat (114 km), kuzeyinde Samsun (129 km), batısında Çorum (94 km), güneyinde Yozgat (199 km)
Coğrafi Konumu Orta Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Amasya ve çevresi çok farklı jeolojik dönemlerde birbirinden çok farklı ortamlarda gelişmiş kaya toplulukları ile zengin ve oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahiptir. Bölgede gözlenen kaya birimleri günümüzden yaklaşık olarak 430 milyon yıl önce oluşmuş ve başkalaşıma uğramış kayalardan günümüzde ovalarda çökelen alüvyona kadar uzanmaktadır. Amasya, Sakarya kıtası olarak isimlendirilmiş eski bir kıtanın doğu uzantısını oluşturan Tokat masifinin içerisinde yer alır. Tokat masifi, batıda Çankırı havzası, güneyde Neotetis okyanusunun sınırı, kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fayı ile sınırlanır. Bölge, Pontidler olarak adlandırılan ve tüm Karadeniz şeridi boyunca izlenen dağ kuşağının bir parçasıdır.
İklimi Amasya'da Karadeniz iklimi ve Kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Yazları Kara iklimi kadar kurak, Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Kışları ise Karadeniz iklimi kadar ılıman, Kara iklimi kadar sert değildir. Yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlıdır. İlkbahar en çok yağış alan mevsimdir. Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri bölgenin genel iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Merkez ilçe, Taşova ve Göynücek ilçeleri daha çok karasal iklim özelliği göstermektedir.
Bitki Örtüsü Merkez ilçedeki ormanlar büyük ölçüde Akdağ bölgesinde yayılış göstermekte, yükseklerde sarıçam, karaçam ve kayın, düşük rakımlarda kızılçam, ardıç, meşe, gürgen ve titrek kavak yayılış göstermektedir. Bunun yanında yabani ahlat ve erik gibi ağaççıklar, sürünücü ardıç gibi çalı formları da vardır.

Amasya'nın ormanlık alan yüzdesinin en fazlası Taşova ilçesinde bulunmaktadır. Özellikle Akdağ ve Boğalı dağ silsilelerinin kuzeye bakan yamaçları ile Destek Çayı'nın kuzeyindeki bölgede 1.000 m yükseltiden sonra iyi vasıflı kayın ormanları bulunmaktadır. Güneye bakan yamaçlarda ise Yeşilırmak Vadisi'nden başlayıp yukarılara doğru sırasıyla kızılçam, meşe türleri, karaçam ve sarıçam yer yer saf, yer yer karışık ormanlardan oluşmaktadır. Ayrıca gürgen, kayacık, üvez, kızılcık, akçaağaç, geyik dikeni, sandal ve fındık gibi ağaç ve ağaççıklar, böğürtlen, eğrelti, yabani gül, katran ardıcı, laden, ısırgan otu ve orman gülü gibi alt florayı teşkil eden bitki örneklerine rastlanmaktadır.

Merzifon ilçesi Tavşan Dağı'nda bloklar halinde kayın ormanları ve bu ormanlar içerisinde münferit olarak yabani kiraz, ayı fındığı, akçaağaç, ıhlamur, gürgen gibi yapraklı türler bulunmaktadır. Bunun yanında yükseklerde lokal olarak sarıçam ve karaçam koru ormanları, daha düşük rakımlarda ve güney yamaçlarda ise meşe türlerinin oluşturduğu baltalık ormanları yayılış göstermektedir. Yine Gümüşhacıköy ilçesinin Vezirköprü istikametindeki dağlık bölgelerinde sarıçam, karaçam, daha aşağılarda meşe türleri yayılış gösterir. Hamamözü'nde ise karaçamla birlikte meşe ormanları, yer yer de ardıç türlerine rastlanmaktadır.

Göynücek ilçesi, güneyde yer alması ve İç Anadolu Bölgesi'ne geçiş zonunda bulunması nedeniyle step bitki örtüsüne sahip olmakla birlikte, bu bölgede bulunan ormanların ağırlığını baltalık olarak işletilen meşe türleri ve kısmen de ardıç ağacı oluşturmaktadır. Endemik bitkiler açısından yöre oldukça zengin tür ve çeşitleri içermektedir. Bu türler arasında yöresel adlarıyla hazeran, kuduz otu, akça çiçeği, dolama otu, mürdümük, bac biber ağacı, kaside, geven, yalancı havacıva, tüylü keten sayılabilir.

Merkez

 • Yalıboyu Evleri
 • Ferhat Su Kanalı
 • Maket Amasya
 • Terziköy Kaplıcası
 • Gözlek Kaplıcası

Hamamözü

 • Hamamözü Kaplıcası

Suluova

 • Yedikır Baraj Gölü / Yedikuğular Kuş Cenneti

Taşova

 • Borabay Gölü ve Tabiat Parkı

Merkez

 • Amasya Kalesi
 • İç Kale
 • Kızlar Sarayı
 • Cilanbolu Kuyusu
 • Aynalı Mağara
 • Kral Kaya Mezarları
 • Halifet Gazi Kümbeti
 • Torumtay Türbesi
 • Bimarhane (Darüşşifa)
 • Amasya Bedesteni
 • Ezine Han (Amasya-Tokat Karayolu 35. km)
 • Alçak Köprü
 • Çağlayan Köprü
 • İstasyon (Meydan) Köprüsü
 • Künç Köprü

Gümüşhacıköy

 • Gümüşhacıköy Bedesteni

Merzifon

 • Taşhan
 • Merzifon Bedesteni
 • Eski Hamam

Merkez

 • Amasya Müzesi
 • Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi
 • Hazeranlar Konağı (Etnografya Müzesi)
 • Şehzadeler Müzesi
 • Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi
 • Ormancılık Kültür Evi

Taşova

 • Alpaslan Müzesi

Merkez

 • Sultan II. Bayezid Külliyesi
 • Hatuniye Külliyesi ve Camii
 • Kapı Ağa (Büyük Ağa) Medresesi
 • Burmalı Minare Camii
 • Gökmedrese Camii
 • Gümüşlü Camii
 • Bayezid Paşa Camii
 • Yörgüç Paşa Camii
 • Sofular Camii
 • Şirvanlı Azeriler Camii
 • Fethiye Camii

Gümüşhacıköy

 • Haliliye Medresesi

Merzifon

 • Abide Hatun Camii
 • Bozacı Camii
 • Dobak Camii
 • Dönertaş Camii

Mutlaka Yapın

 • Amasya Kalesi ve Kral Kaya Mezarları gezilebilir
 • Amasya Müzesi ve Hazeranlar Konağı (Etnografya Müzesi) gezilebilir
 • Şehri Amasya (Maket Amasya) görülebilir
 • Ferhat Su Kanalı da görülmesi gereken yerler arasında
 • Borabay Gölü çevresinde bisiklete binilebilir

Fotoğraf Galerisi

Bu kategoriden diğerleri: « Ankara Adana »
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…