•          

Hiyerarşik Menü

Afyonkarahisar

Plaka Kodu  03
Telefon Kodu  272
Nüfusu 714.523 kişi
İlçeleri Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Evciler, Emirdağ, Hocalar, İscehisar, İhsaniye, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut
Coğrafi Bölge  Ege Bölgesi
Komşu İlleri Doğusunda Konya (223 km), kuzeyinde Eskişehir (144 km), kuzeybatısında Kütahya (102 km), batısında Uşak (116 km), güneybatısında Denizli (219 km), güneyinde Burdur (170 km), Isparta (170 km)
İklimi Afyonkarahisar Ege bölgesinde olmasına rağmen, Ege iklimiyle bağdaşmaz. İç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Daha çok kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir step iklimi görülür. İlkbahar ve sonbaharda ise yağışlar yağmur biçiminde artar ve step ikliminden biraz farklılık gösterir.
Bitki Örtüsü Çevresinde sedir ve karaçamın yanısıra çeşitli bitki türlerini bir arada görmek mümkündür. Karaçam ormanları önemli ölçüde tahrip edilmiş ve yerini meşe toplulukları almıştır. Afyonkarahisar'ın florasında 110 familyaya ait 1.800 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Bunların içinde Türkiye'de sadece Afyonkarahisar'da yayılış gösterenleri de mevcuttur. Ayrıca Afyonkarahisar'da 234 endemik tür bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde ise bitki örtüsü daha çok step özellikleri gösterir. Topraklarının %10'u ormanlıktır. Platolar ve yaylalar daha çok bozkır bitkileri ile kaplıdır.

Afyonkarahisar il sınırları içinde çeşitli omurgalı hayvan türleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kızılgeyik, kurt, tilki, yabani domuz, tavşan, kaya sansarı, porsuk, su samuru ve yılkı atlarıdır. omurgasız hayvanlardan kelebeklerin 120'nin üzerinde türünü bulmak mümkündür. Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Apollo Kelebeği Sultandağları'ndadır.

Kısaca...

Afyonkarahisar binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, asırlık yapılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle, yüzyıllardır alınteri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla, peri bacalarıyla, açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir şehirdir. Yerli ve yabancı turistler için "deniz dışında" aranan pek çok tarihi ve tabii güzelliklerin bulunduğu bir turizm cenneti konumundadır.

Kaplıcaları, zengin doğal yapısı, tarihi eserleri, alternatif turizm çeşitliliği, kültür ve inanç turizmi, festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar, Anadolu'nun batı yakasında bir kavşak noktası olup, kara ve demiryolu ile doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumundadır. Deniz ve güneş turizmine alternatif olarak son yıllarda çok önem kazanan ve sağlık turizminin bir parçası olan termal turizm açısından "Türkiye'nin Termal Başkenti" haline gelmiştir. Buna eşdeğer olarak şehirde çok sayıda beş yıldızlı termal tesisler bulunmaktadır.

Afyonkarahisar, 2015 yılında hizmete açılan Afyonkarahisar Spor Kompleksi ile spor alanında da gözde bir şehir haline gelmeye başlamıştır. Tesislerin kalitesi, otellerin tesislere yakınlığı ve az nemli havası nedeniyle, yerli ve yabancı birçok futbol kulübü kamp dönemlerinde burayı tercih etmektedir.

Merkez

 • Hıdırlık
 • Seyir Tepesi

Bolvadin

 • İnsuyu Mağarası
 • Horan Parkı

Çay

 • Çağlayan Parkı

Dinar

 • Suçıkan Parkı

Emirdağ

 • Dandindere Tabiatı Koruma Alanı

İhsaniye

 • Frig Vadisi
 • Gazlıgöl Kaplıcaları

Sandıklı

 • Kurtini Mağarası
 • Kocayayla Tabiat Parkı

Sinanpaşa

 • 26 Ağustos Tabiat Parkı

Sultandağı

 • Buzluk Mağarası

Merkez

Bolvadin

Çay

İhsaniye

 • Avdalas Kalesi
 • Bayramaliler Kalesi
 • Döğer Kervansarayı
 • Göynüş Vadisi Açıkhava Tapınağı

İscehisar

 • Seydiler Kalesi
 • Kırkinler Kayalığı
 • Sarıçayır Kaya Mezarları
 • İscehisar Köprüsü

Sandıklı

 • Sandıklı Kalesi

Sultandağı

 • İshaklı Kervansarayı

Şuhut

 • Bininler Kayalığı

Merkez

 • Prymnessus Antik Kenti : Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Hellen döneminde özerk, Roma döneminde yarı özerk konumuyla, imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'nde bulunan devasa boyutlu Herkül heykelinin bulunduğu antik kenttir. Eski Tunç Çağı’ndan beri yerleşim yeri olmuştur. Höyük üzerine oyularak yapılmış tiyatrosu vardır.

Bolvadin

 • Beudus Vetus (Palaeobeudus) Antik Kenti : Bu kentin yerleşim yerinin Bolvadin ilçesi yakınlarındaki Bolvadin-Çobanlar karayolu üzerinde halkın Dura yeri olarak adlandırdığı bölge olduğu sanılmaktadır. Hadrianus’un kenti ziyareti sırasında, bronzdan kent sikkesi bastırılmıştır.
 • Julia (İpsos) Antik Kenti (Bolvadin-Çay) : Yeri kesin belirlenememiş ise de Çay ile Bolvadin yörelerinde M.O. 301 yılında yapılan İpsos meydan savaşıyla önem kazanmış bir kenttir. Roma döneminde Julia adını aldığı sanılmaktadır. Yarı özerk konumuyla, imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.
 • Yedi Kapı Kaya Antik Kenti : Bolvadin - Emirdağ karayolu üzerinde, Bolvadin Kemerkaya kasabasının 3 km kuzeyinde karayolunun 1 km doğusunda yer almaktadır. Çalışmalar sırasında askeri garnizon veya idari binalar olabileceği tahmin edilen kayaya oyma kompleks yapı grubu ile halkın sığınak olarak kullandıkları yeraltı kentinin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen yerleşimdeki çalışmalar devam etmektedir.

Dazkırı

 • Sanaus Antik Kenti : Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde kurulan bir kenttir. Burada M.Ö. II. veya I. yy’a ait olduğu tahmin edilen, tek bir bronz kent sikkesi bastırılmıştır.

Dinar

 • Apameia Antik Kenti : Dinar ilçe merkezindeki kentin daha önceki adı Keleneia’dır. Roma döneminde Apameia Kibotos adını almıştır. Pers döneminde kent, Batı Anadolu’nun satraplık merkezi olmuştur. Hellen ve Roma döneminin, Ephesus’la birlikte ikinci büyük kentidir. Hellen dönemindeki özerk konumuyla, imparator adına gümüş cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Ephesus’la birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. Roma döneminde de yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırılmıştır. Kentin tiyatro, stadyum gibi yapıları görülebilmektedir.
 • Campus Metropolitanus Antik Kenti : Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş bir kenttir. Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Sardes kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.

Emirdağ

 • Amorium Antik Kenti : Emirdağ’a bağlı Hisarköy’de kurulmuş bir kenttir. Amorium ise kentin Klasik Çağ'daki adıdır. Hellenistik dönemde tam, Roma döneminde ise yarı özerk olan kentte, imparator adına bronz sikkeler bastırılmıştır. Bizans döneminde önemi artmış, İstanbul’dan sonra ikinci büyük kent konumuna yükselmiştir. Bizans döneminde yönetimi eline geçiren ve Frig Sülalesi olarak bilinen sülale, buralıdır. Sülale üç imparator çıkarmıştır.

Hocalar

 • Diocleia Antik Kenti : Kentin yerleşim yerinin Hocalar ilçesi Ahurhisar kasabasında olduğu sanılmaktadır. Roma İmparatoru Elagabalus (M.Antonius)‘un kenti ziyareti anısına bronz kent sikkesi bastırılmıştır.

İhsaniye

 • Döğer Yerleşim Yeri : İhsaniye ilçesine 12 km uzaklıktaki Döğer kasabası Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Aslankaya, Kapıkaya I ve II, Tanrıça Kybele adına yapılmış açık hava tapınağı özelliğinde M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış kaya anıtları ile Asar ve Eski Döğer'de Frig yerleşim yerleri vardır. Roma ve Bizans Dönemi'ne ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler çevrede oldukça çok görülmektedir.
 • Metropolis : Afyonkarahisar - Eskişehir karayolunun 27. km'den sağa doğru 4.7 km gidilerek ulaşılan Ayazini kasabasının Frigler Dönemi'nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans Dönemi'ne ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya oyulmuş kilise ve şapeller bulunmaktadır.

İscehisar

 • Dokimaia Antik Kenti : İscehisar ilçe merkezinde, Hellenistik dönemde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.

Sandıklı

 • Pentapolis Antik Kentleri : Sandıklı ilçesinde Pentapolis Kentleri olarak bilinen Bruzus, Eucarpeia, Hierapolis, Strectorium ve Hocalar ilçesinde Otrus olmak üzere 5 adet Antik Kent bulunmaktadır.

Sinanpaşa

 • Cidyessus Antik Kenti : Küçükhöyük kasabasında Höyük mevkiindedir. Burada da imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.

Şuhut

 • Lysias Antik Kenti : Arızlı köyündedir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.
 • Ococelia Antik Kenti : Karacaören köyünde bir kenttir. Roma Dönemi'nde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırmıştır.
 • Sibidunda Antik Kenti : Atlıhisar kasabasında kurulan bir kenttir. Burada, Roma döneminde imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır.
 • Synnada Antik Kenti : Yerleşim yeri Şuhut ilçe merkezindedir. Eski Tunç Çağından itibaren günümüze kadar Hitit, Frig, Hellen, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri, hatta Merkezî Frigya’nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Apemeia gibi Hellen döneminde tam özerk, Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış, imparator adına ve Hieropolis’le ortaklaşa, gümüş cistophorus ve bronz sikkeleri bastırılmıştır.

Neler Yapılır

 • Merkeze 5-10 km aralığındaki otellerde termal suların keyfi çıkarılabilir,
 • Gazlıgöl ve Sandıklı ilçeleri de sahip oldukları termal tesisleriyle görülmeye değer,
 • Merkezde Zafer Müzesi gezilebilir,
 • Tarihi M.Ö. 1350 yıllarına kadar uzanan Afyon Kalesi'ne mutlaka çıkılmalı,
 • Dünyada eşi benzeri bulunmayan Frig Vadisi mutlaka gezilmeli,
 • Başkomutanlık Milli Parkı gezilebilir,
 • Kaymak, lokum, sucuk alınabilir,
 • Bayat ilçesinde kök boyalı kilim, Dazkırı'da ipek halı alınabilir,
 • İscehisar'da mermer biblolar ve santranç takımı alınabilir,
 • Sandıklı'da bakır süs eşyaları, kızılcık reçeli, patatesli ev ekmeği alınabilir,
 • Emirdağ'da koyun yoğurdu alınabilir (ilkbahar, yaz aylarında),
 • Şuhut'ta patates alınabilir, keşkek yenebilir,
 • Sultandağı'nda napolyon kirazı ve vişne alınabilir (Haziran-Temmuz).
Bu kategoriden diğerleri: « Adıyaman Ağrı »
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…